Rechtslinks

De wetteksten in voege na de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten op 1 juli 2013 vindt u op de link hieronder:

http://16procurement.be/splash

Links