Wetgeving

Belgische wetgeving overheidsopdrachten

Huidige wetgeving

 

  • K.B. van 15 juli 2013 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren– K.B. plaatsing
  • K.B. van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken – AUR

Vorige wetgeving

Aankomende wetgeving (ontwerp)

  • Wetsontwerp inzake overheidsopdrachten: omzetting richtlijn 2015/24 en 25: klassieke sectoren en nutssectoren: parlementair dossier Kamer

 

Europese wetgeving overheidsopdrachten

Huidige wetgeving (nieuwe richtlijnen 2014)

  • Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG – klassieke sectoren
  • Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en houdende intrekking van Richtlijn 2004/17/EG – nutssectoren
  • Richtlijn 2014/23/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van concessieovereenkomsten – concessies

Vorige wetgeving