Wetsontwerp nieuwe wet overheidsopdrachten ingediend in de kamer

Op 4 januari 2016 heeft de federale regering het wetsontwerp inzake overheidsopdrachten ingediend in de Kamer. Het parlementair dossier staat sinds 25 januari 2016 op de website van de Kamer (link parlementair dossier).

Het wetsontwerp maakt deel uit van de omzetting van de nieuwe Europese overheidsopdrachtenrichtlijnen 2014/23/EU (concessies), 2014/24/EU (klassieke sectoren) en 2014/25/EU (nutssectoren) van 26 februari 2014. Deze richtlijnen moeten tegen 18 april 2016 worden omgezet in Belgische wetgeving. Wellicht wordt deze termijn niet gehaald en zal de nieuwe overheidsopdrachtenwetgeving in het najaar van 2016 in werking treden. De richtlijn 2014/23/EU inzake concessies wordt behandeld in een afzonderlijk wetsontwerp, dat nog niet is ingediend in het parlement.

De ‘nieuwe overheidsopdrachtenwetgeving 2016’ is de zoveelste verandering in deze materie. De laatste grote wetswijziging dateert nog maar van 2013.

De speerpunten van de nieuwe wetgeving zijn de volgende:

  • Ruimere toegang voor KMO’s
  • administratieve vereenvoudiging, en meer concreet de uitbreiding van de mogelijkheid om te gunnen met onderhandelingsprocedure (nu ‘mededingingsprocedure met onderhandeling’ genoemd)
  • verduurzaming van overheidsopdrachten
  • Digitalisering/ e-procurement.
  • Strijd tegen sociale dumping

Nieuwe wetgeving overheidsopdrachten in aantocht

De ministerraad keurde gisteren het voorontwerp van wet goed dat de 2 overheidsopdrachtenrichtlijnen betreffende de klassieke en de speciale (nuts-) sectoren  (2014/24/EU en 2014/25/EU) omzet.

De tekst gaat nu voor advies naar de Raad van State, afdeling Wetgeving en zal vervolgens worden ingediend in het parlement.

Over de omzetting van de concessie-richtlijn (2014/23/EU) is er nog geen nieuws.

 

De implementatietermijn voor de overheidsopdrachtenrichtlijnen is 18 april 2016.

VVA volgt het wetgevend werk op de voet.

VVA Nieuwsbrief

VVA introduceert een gloednieuwe nieuwsbrief. Klik hier voor weergave in je browser.

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en het laatste nieuws uit de aanbestedingswereld. Schrijf nu in via deze link.

Sprekers gezocht!

De VVA zoekt nieuwe sprekers voor een uitbreiding van haar aanbod aan seminaries in 2016

Naast juristen en advocaten, zijn we op zoek naar mensen – al dan niet juristen – in zowel de overheidssector als de bedrijfswereld.

Heb je ervaring inzake overheidsopdrachten en ben je bereid deze kennis te delen?

Neem contact met secretaris Antoon Nowé of vul ons formulier in.

Antoon Nowé
tel.: 016-29.37.87
fax: 016-29.56.95
info@vva-vzw.be

Seminaries september en oktober 2015. Inschrijvingen open!

De inschrijving  voor het VVA seminarie van 13 februari 2018 is geopend !.

Ga naar de pagina ‘seminaries‘ voor alle info.