Onze doelstelling

De V.V.A. stelt zich tot doel:

  • binnen een wetenschappelijk kader de studie van de reglementering en van de praktijk inzake overheidsopdrachten en aanverwante domeinen, zowel op Belgisch en Europees als op internationaal vlak, te bevorderen
  • bij te dragen tot de totstandkoming, in overleg met de verantwoordelijke autoriteiten, van een forum inzake overheidsopdrachten en aanverwante domeinen
  • hiertoe informatiedocumenten, werken, tijdschriften en artikels te publiceren en studiedagen, seminaries en colloquia te organiseren; ze zal zelf seminaries inrichten voor het grote publiek en ingaan op vragen om interne seminaries in bedrijven te organiseren
  • aan de Belgische en internationale openbare instanties en organismen, aan de instellingen van privaat recht en aan ondernemingen elk nuttig initiatief voor te stellen inzake overheidsopdrachten en aanverwante domeinen op het vlak van het deskundig onderzoek, van de juridische bijstand, het onderling overleg, de verzoening, de bemiddeling of het afleggen van verklaringen
  • elke andere dienst te verlenen inzake overheidsopdrachten en aanverwante domeinen
  • relaties tot stand te brengen en te onderhouden met gelijkaardige Belgische en buitenlandse verenigingen en verenigingen die analoge doelstellingen nastreven

De vereniging werkt nauw samen met de franstalige zusterverenging ESIMAP v.z.w..