Seminaries

 

13 februari 2018

OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR BEGINNELINGEN

13h15 DE PLAATSINGSPROCEDURES
Mike GELDERS, advocaat

ALGEMENE PRINCIPES

 • De basisprincipes: gelijkheid, niet-discriminatie, transparantie, proportionaliteitsbeginsel
 • Wat is een “overheidsopdracht”
 • Onderscheid “klassieke” en “speciale” sectoren.
 • Welke opdrachtgevers zijn aan de wetgeving onderworpen?
 • Onderscheid “werken”, “leveringen”, “diensten”
 • Onderscheid opdrachten onder en boven de EU-drempels

DE PLAATSING VAN DE OVERHEIDSOPDRACHT

 • De (nieuwe) plaatsingsprocedures
 • Verdeling van de opdrachten in percelen
 • Uitsluitingsgronden
 • Selectiecriteria > < gunningscriteria
 • Varianten, opties
 • Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)
 • De gunning van de opdracht
 • Recht op informatie

14h45 KOFFIEPAUZE

 15h00 DE UITVOERING – DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS (AUR)
Francis WALSCHOT, Legal Expert CONTRACTWELL

Toepassingsgebied

 1. Leidend ambtenaar
 2. Financiële garanties
 3. Betalingen (voorschotten)
 4. Specifieke bepalingen werken, leveringen en diensten
 5. Incidenten bij de uitvoering
 6. Actiemiddelen van de aanbesteder
 7. Wijzigingen aan de opdracht
 8. Einde van de opdracht

16H30 NETWORKDRINK

PRAKTISCHE INFORMATIE

Datum: 13 februari 2018

Plaats
NOVOTEL Leuven Centrum
Vuurkruisenlaan, 4
3000 LEUVEN
Tel. 016/21 32 00
http://www.novotel.com/nl/hotel-3153-novotel-leuven-centrum/index.shtml

Uurregeling
Onthaal vanaf 12h45
Start: 13h15
Einde 17h00

Inschrijvingsbijdrage
190 EURO
Bedrag te storten op rekeningnummer
001-3011416-30 van de VVA vzw.

Bij inschrijving wordt een factuur opgemaakt
Uiterste inschrijvingsdatum: 6 februari 2018

BIJKOMENDE INLICHTINGEN
Francis WALSCHOT
T. 0491 15 52 21
e-mail    secratariaat@vva-vzw.be

===============================================

SAVE THE DATE !

 Driedaags seminarie op 6, 15 en 20 maart 2018

Leg deze data nu reeds vast in uw agenda !

Gedurende drie dagen wordt de nieuwe reglementering inzake overheidsopdrachten grondig doorgelicht en gedetailleerd besproken.

Er is mogelijkheid tot het stellen van vragen en het delen van ervaring.

Het driedaags seminarie gaat door in Leuven:

NOVOTEL Leuven Centrum
Vuurkruisenlaan, 4
3000 LEUVEN
Tel. 016/21 32 00
http://www.novotel.com/nl/hotel-3153-novotel-leuven-centrum/index.shtml

Meer informatie volgt !

 

=================================================================================

Het Seminarie van 23 november 2017 :

OVERHEIDSOPDRACHTEN ANNO 2017

De gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten anno 2017 

was een groot succes.

Volgende thema’s kwamen aan bod:

De gunning van de overheidsopdrachten
Door Mr. Mike Gelders – Advocatenkantoor Gelders

 • Basisprincipes van de overheidsopdrachten reglementering
 • Toepassingsgebied
 • De gunningswijzen
 • Het UEA
 • Uitsluitingsgronden, selectie- en gunningscriteria
 • Oproeping tot mededinging
 • Elektronische aanbestedingsprocedure
 • Opening van de inschrijvingen

Het onderzoek van de inschrijvingen
Door Mr. Mike Gelders – Advocatenkantoor Gelders

 • Regelmatigheid van de inschrijving
 • Verbetering van de inschrijving
 • Keuze van de contractant
 • Motivering van de toewijzingsbeslissing
 • Verbintenistermijn
 • Kennisgevingen en wachtperiode

De uitvoering van de overheidsopdracht
Door dhr. T. Mortier, Inspecteur van Financiën

 • Algemene bepalingen
 • Gemeenschappelijke bepalingen
 • Bijzondere bepalingen
 • Het beheer van de opdracht
 • De borgtocht
 • De betalingen
 • Sancties en maatregelen van ambtswege
 • Wijziging van de opdracht
 • De keuringen en de opleveringen

De deelnemers gaven volgende commentaar:
“Zeer Leerrijk, nuttig, praktisch”
“Mooi – geslaagd”
“Ik ben tevreden”