Wie zijn we?

De Vlaamse Vereniging voor Aanbestedingsrecht is een Vereniging Zonder Winstgevend doel en groepeert een aantal experts. Ze werd opgericht op 10 december 1996 en nam de taken over van het Instituut voor Overheidsaangelegenheden (IOA).
Zijn lid van de Algemene Vergadering:

  • Luc Van Hout, erevoorzitter V.V.A.
  • Georges Stienlet, inspecteur-generaal van Financien, voorzitter V.V.A.
  • ir. Antoon Nowé, secretaris-penningmeester V.V.A.
  • Christophe Coen, advocaat, advocatenkantoor Dyck, bestuurder V.V.A.
  • Francis Walschot, Legal Expert, Contractwell, bestuurder secretaris-penningmeester V.V.A.
  • Patrick Vanberghen, juridisch adviseur, Secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie, bestuurder V.V.A.
  • Peter Flamey, advocaat, Flamey advocaten  www.flamey-advocaten.be
  • Barteld Schutyser, advocaat, Eubelius
  • Mike Gelders, advocaat, advocatenkantoor Gelders, bestuurder V.V.A.
  • Tony Mortier, inspecteur van Financiën